Seminar Wet arbeidsmarkt in balans

op maandag, 04 februari 2019

Seminar Wet arbeidsmarkt in balans

VRF Advocaten, ARTRA en FlexKnowledge hebben samen hun krachten gebundeld en organiseren in april 2019 op zes verschillende dagen een seminar over de gevolgen van het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) voor de flexbranche. Deze “Wabzinnige” middag mag je absoluut niet missen! Meer info of aanmelden, check dan deze link.

VRF Privacy Audit: privacy op maat

op dinsdag, 08 januari 2019

VRF Privacy Audit: privacy op maat

Voor ondernemingen die willen weten of ze blijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de VRF Privacy Club. De VRF Privacy Club biedt ondernemingen de VRF Privacy Audit aan. Hiermee maken wij voor u inzichtelijk waar nog  aandachtspunten liggen. Oftewel, u weet of uw onderneming aantoonbaar voldoet aan de eisen van de AVG en op welk niveau.

Houd de privacy binnen uw onderneming op orde!

op donderdag, 29 november 2018

Houd de privacy binnen uw onderneming op orde!

25 mei 2018 is inmiddels gepasseerd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht geworden, maar er zijn nog geen boetes uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. De soep wordt dus (weer) niet zo heet gegeten als deze werd opgediend? Helaas, geen tijd om achterover te leunen en niets te doen. Er is werk aan de winkel.   

Is een huurovereenkomst verplicht bij verrekening of inhouding van huisvestingskosten met het (minimum)loon?

op woensdag, 28 november 2018

Is een huurovereenkomst verplicht bij verrekening of inhouding van huisvestingskosten met het (minimum)loon?

In de uitzendbranche wordt met enige regelmaat tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht een uitzendovereenkomst (bij inhouding met een volmacht) gesloten, waarin wordt afgesproken dat de werkgever de huisvestingskosten verrekent met dan wel inhoudt op het loon van de werknemer. De vraag is of in dat geval een huurovereenkomst vereist is.

 

Een geheim is iets wat we aan een ander geven om voor ons te bewaren

op maandag, 29 oktober 2018

Een geheim is iets wat we aan een ander geven om voor ons te bewaren

Iedereen zal herkennen dat de know how van een onderneming van onschatbare waarde is en u niet wilt dat deze op straat komt te liggen. Om dit te voorkomen sluit u met een medewerker of een opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst ( NDA: Non Disclosure Agreement). Op 23 oktober 2018 heeft u naast de NDA andere mogelijkheden gekregen. Op die datum is namelijk de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in werking getreden. Dit naar aanleiding van een Europese richtlijn. Nederland kende tot dan toe geen specifieke wetgeving hiervoor, maar bedrijven krijgen meer en meer last van oneerlijke handelspraktijken door onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen.

Donder is goed, donder is indrukwekkend; maar het is de bliksem die het werk doet

op dinsdag, 23 oktober 2018

Donder is goed, donder is indrukwekkend; maar het is de bliksem die het werk doet

Terwijl de Raad van State inmiddels advies heeft uitgebracht over het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, lijkt er sprake te zijn van paniekvoetbal op het platformveld. Onder de noemer “Uitzendbranche: zzp-economie ondermijnt sociale zekerheden” riepen onlangs prominenten uit de (uitzend)markt in het Financieel Dagblad dat platformen sociale zekerheden ondermijnen en gereguleerd dienen te worden. Vorige week werd ook bekendgemaakt dat FNV een procedure gaat starten tegen Helpling. Is alle paniek terecht?

Sander van Riel spreker op de Dag van het arbeidsrecht

op vrijdag, 12 oktober 2018

Sander van Riel spreker op de Dag van het arbeidsrecht

Op 17 december 2018 is Sander van Riel één van de sprekers op de Dag van het Arbeidsrecht. Waar gaat hij het over hebben?

"Eén voor allen en allen voor één”. Wat zijn de juridische verschillen en overeenkomsten tussen “De drie musketiers”; werknemer, uitzendkracht en payrollwerknemer? Hoe moeten die verschillen en overeenkomsten worden uitgelegd in het licht van de Uitzendrichtlijn en de Europese pijler van sociale rechten? Dat en meer krijgt u te horen tijdens de Dag van het Arbeidsrecht. U kunt zich aanmelden via deze link.

NEN-certificering en het hanteren van ABU of NBBU voorwaarden bij uitzenden betekenisloos voor inlener?

op donderdag, 11 oktober 2018

NEN-certificering en het hanteren van ABU of NBBU voorwaarden bij uitzenden betekenisloos voor inlener?

Voor inleners die uitzendkrachten inlenen, is het oppassen geblazen als er een zogenoemde vergewisverplichting in de inleners cao is opgenomen. Op 25 september 2018 deed de kantonrechter te Zwolle een interessante uitspraak over de nakoming van de vergewisverplichting van de inlener. Met name of een NEN-certificering in combinatie met het door de uitzendonderneming hanteren van de ABU of NBBU voorwaarden bij het uitzenden van personeel, voldoende is voor de nakoming van de vergewisverplichting. 

Interview ZP Radio met Hendarin Mouselli

op vrijdag, 28 september 2018

Interview ZP Radio met Hendarin Mouselli

Hendarin Mouselli werd door ZP Radio geïnterviewd over de kabinetsplannen met betrekking tot Zelfstandig Professionals en de flexmarkt in het algemeen. Voor geïnteresseerden die het interview hebben gemist, kan het interview worden teruggeluisterd. Ook schreef HeadFirst een blog naar aanleiding van het interview.

Rechtsvermoeden, wel of niet van toepassing bij een min-max contract

op dinsdag, 18 september 2018

Rechtsvermoeden, wel of niet van toepassing bij een min-max contract

Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer recht heeft op (betaling van) een minimum aantal uren en kan worden opgeroepen voor uren boven het minimum tot aan het overeengekomen maximum. Bij een min-max contract heeft de werknemer in beginsel alleen recht op het minimum aantal uren. Een werknemer kan echter zich op het standpunt stellen dat zijn arbeidsomvang in werkelijkheid hoger ligt door een beroep te doen op het rechtsvermoeden uit artikel 7:610b BW.

Deel II: De betekenis van de Hilton Foods-uitspraak van de rechtbank Amsterdam voor de uitzendbranche

op dinsdag, 21 augustus 2018

Deel II: De betekenis van de Hilton Foods-uitspraak van de rechtbank Amsterdam voor de uitzendbranche

“Rechter stelt medewerkers Hilton Food Holland in het gelijk, forse nabetaling koudetoeslag’(website FNV), Vleesverwerkers krijgen met terugwerkende kracht koudetoeslag (website nos), Vleesverwerker moet koudetoeslag betalen”. Dit zijn enkele koppen uit kranten en op websites naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 29 juni 2018. In het eerdere artikel hebben wij de feiten en omstandigheden uit de Hilton Foods-uitspraak uiteengezet. In dit artikel zullen wij uiteenzetten welke betekenis deze uitspraak heeft voor de uitzendbranche.

Deel I: Hilton Foods-uitspraak van de rechtbank Amsterdam

op maandag, 20 augustus 2018

Deel I: Hilton Foods-uitspraak van de rechtbank Amsterdam

Op 29 juni 2018 heeft de kantonrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in de Hilton Foods-uitspraak. Welke betekenis heeft deze uitspraak voor de uitzendbranche? Wij zullen in een reeks van twee artikelen de uitspraak bespreken en tevens de betekenis daarvan voor de uitzendbranche uiteenzetten. In het eerste deel vatten wij voor u de uitspraak samen.

Er is altijd tijd genoeg om te laat te zijn?

op dinsdag, 14 augustus 2018

Er is altijd tijd genoeg om te laat te zijn?

Het komt in de praktijk sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) met enige regelmaat voor dat door de werkgever of de werknemer snel gehandeld moet worden, om bepaalde rechten niet te verliezen. Sinds de Wwz zijn namelijk een aantal vervaltermijnen wettelijk vastgelegd. Wettelijke vervaltermijnen zijn termijnen, die het gevolg hebben dat een vordering die na verloop van de wettelijke termijn bij een rechterlijke instantie wordt ingediend, niet meer inhoudelijk wordt beoordeeld. Vervaltermijnen hebben als doel om een periode van onzekerheid bij zowel de werkgever als werknemer zo kort mogelijk te houden.

De krantenbezorger en de Deliveroo-rider, zoek verschillen

op donderdag, 19 juli 2018

De krantenbezorger en de Deliveroo-rider, zoek verschillen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 juli 2018 een arrest gewezen over de vraag of de krantenbezorger van Persgroep werkzaam is op grond van een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Hendarin Mouselli schreef hierover een column voor FlexNieuws. Hierin bespreekt zij ook de relevatie van dit arrest voor bijvoorbeeld de Deliveroo-rider. Is de Deliveroo-rider met inachtneming van hetgeen het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld werkzaam op basis van een opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Het doek valt voor de declarabele uren BV (Uniforce-concept)

op woensdag, 11 juli 2018

Het doek valt voor de declarabele uren BV (Uniforce-concept)

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de Belastingdienst op grond van artikel 13 van de vaststellingsovereeenkomst met Uniforce Group B.V. bevoegd was deze te beëindigen als gevolg van inwerkingtreding van de Wet dba.

<<  1 [23 4 5 6  >>  
FaLang translation system by Faboba