Een schriftelijke volmacht tot inhouding op het loon van de werknemer, hoe heurt het ook alweer?

op donderdag, 02 november 2017

In de afgelopen tijd hebben wij tijdens diverse controles van de Inspectie SZW gezien dat het standpunt wordt ingenomen dat i) een schriftelijke volmacht tot inhouding niet in de arbeidsovereenkomst mag staan en ii) in de volmacht moet zijn opgenomen dat de volmacht altijd herroepelijk is. Dit standpunt is in onze visie incorrect. Hendarin Feyli schreef hierover een column op FlexNieuws, waarin ze uitlegt waarom het standpunt van de Inspectie SZW niet klopt.

Wat betekent het Principeakkoord van de nieuwe ABU-cao voor u?

op maandag, 16 oktober 2017

Wat betekent het Principeakkoord van de nieuwe ABU-cao voor u?

Op 4 november 2017 verloopt de duur van de huidige ABU-cao. Dit betekent dat zowel de duur van de ABU-cao afloopt, als ook dat 4 november 2017 de laatste dag van de algemeen verbindend verklaring van deze cao is. Vorige week is een Principeakkoord bereikt over de nieuwe ABU-cao. De nieuwe ABU-cao zal ingaan vanaf 5 november 2017 tot 1 juni 2019. Wat betekent het Principeakkoord van de nieuwe ABU-cao voor uitzendwerkgevers? Wat is en hoe zit het met de representativiteitseis? Wanneer bent u aan de ABU-cao gebonden? Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen en punten op een rij gezet.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van twee jaar naar één jaar voor kleine werkgevers

op dinsdag, 10 oktober 2017

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van twee jaar naar één jaar voor kleine werkgevers

Vandaag heeft het Kabinet Rutte III bekend gemaakt dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort wordt van twee naar één jaar. Dit betekent volgens het Kabinet Rutte III een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). De collectieve kosten van het tweede jaar zullen worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

 

Platformeconomie, deeleconomie, raakvlakken met uitzenden

op donderdag, 14 september 2017

Platformeconomie, deeleconomie, raakvlakken met uitzenden

Terwijl GroenLinks, SP en PvdA zich weer eens buigen over het onderwerp payrolling, is men ondertussen aan het nadenken over platformen. Platformen als het nieuwe uitzenden / payrolling? Wat maakt het dat u tegenwoordig geen krant meer open kan slaan of de platformeconomie of deeleconomie wordt aan de kaak gesteld, er worden discussiemiddagen/avonden over georganiseerd of wij als juristen klimmen in de pen? In een reeks van columns en interviews in samenwerking met FlexNieuws nemen wij u mee in de wereld van platformen. Lees er meer over in de vandaag verschenen column van Hendarin Feyli op FlexNieuws en interviews met stakeholders.

Opvolgend werkgeverschap omzeilen door ondertekening van vaststellingsovereenkomst?

op dinsdag, 12 september 2017

Opvolgend werkgeverschap omzeilen door ondertekening van vaststellingsovereenkomst?

Het opvolgend werkgeverschap is een doorn in het oog van veel (flex)ondernemers. Het arbeidsverleden bij de vorige werkgever neemt de werknemer mee naar een opvolgend werkgever. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal contracten voor bepaalde tijd die nog kunnen worden gesloten en op de hoogte van de transitievergoeding. Nu lijkt er een weg te zijn om het opvolgend werkgeverschap te kunnen omzeilen. Maar is het niet schijn bedriegt?

Blog: Oproep, nuluren, mup, min-max, minimumuren… HELP!!!

op donderdag, 10 augustus 2017

Blog: Oproep, nuluren, mup, min-max, minimumuren… HELP!!!

Ziet u soms door de bomen het bos ook niet meer als het aankomt op de verschillen en overeenkomsten tussen een nulurencontract (voorovereenkomst en arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieverplichting), min-max contract en minimumuren-contract? Sander van Riel schreef hierover een praktisch ingestoken blog voor Flexmarkt, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken als u voor het een of het ander gaat. Lees er meer over op Flexmarkt.

De platformsamenleving: zelfsturing of regulering?

op woensdag, 26 juli 2017

De platformsamenleving: zelfsturing of regulering?

Met de komst van de "virtuele werker" in de platformsamenleving verandert de arbeidsmarkt in hoog tempo. Nieuwe werkvormen rukken op. Niet alleen het aantal online platformen neemt toe, ook het aantal gebruikers kent een stijging. Vorig jaar bleek dat één op de acht Nederlanders wel eens een centje heeft bijverdiend met zijn/haar deelname aan de platformsamenleving. De platformsamenleving is wereldwijd waar te nemen. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze economie? Wat betekent dit op sociaal-, arbeidsrechtelijk en fiscaal gebied? Als er werkelijk sprake is van een platformsamenleving, worden de lusten en de lasten, de voor- en nadelen dan ook gelijkmatig verdeeld over iedereen die erbij betrokken is? Behoefte de platformsamenleving zelfsturing of regulering?  

De Arbo Summer Magic is uw bescherming

op woensdag, 19 juli 2017

De Arbo Summer Magic is uw bescherming

Wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) per 1 juli 2017. Wat staat u als werkgever te wachten en wat kunnen wij voor uw onderneming betekenen? Speciaal voor u hebben wij de “Arbo Summer Magic” geïntroduceerd.

De beste dag voor de werkgever om de uitzendovereenkomst niet voort te zetten

op dinsdag, 11 juli 2017

De beste dag voor de werkgever om de uitzendovereenkomst niet voort te zetten

De beste dag van het jaar voor de werkgever, is de dag dat de werknemer het voorstel om de arbeidsovereenkomst voort te zetten afwijst. Want?

Ongeluk zit in een klein hoekje, geluk in de rest van deze blog

op woensdag, 21 juni 2017

Ongeluk zit in een klein hoekje, geluk in de rest van deze blog

Herkent u dat? U ligt heerlijk in de zon en aan het einde van de dag begint het hier en daar toch wat rood te worden en branderig aan te voelen. U had u toch wel ingesmeerd, dacht u. Klopt misschien ook wel, maar als u de verkeerde zonfactor heeft gebruikt of u onvoldoende heeft ingesmeerd is het niet zo best. Dat is niet anders bij de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) per 1 juli 2017. Speciaal voor werkgevers die aan het einde van een zonnige dag niet rood willen worden en niet zo’n branderig gevoel willen overhouden, hebben wij de “Arbo Summer Magic” in de sale!

Tijd is onbetaalbaar, zo ook niet genoten ADV-uren?

op woensdag, 31 mei 2017

Tijd is onbetaalbaar, zo ook niet genoten ADV-uren?

Heeft de werknemer (bij het einde van het dienstverband) recht op uitbetaling van niet genoten ADV-uren (arbeidsduurverkorting)? Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch gaf onlangs antwoord op deze vraag.

Van Riel & Feyli Advocaten lanceert de eerste vrouwelijke avatar juriste, Claire

op woensdag, 05 april 2017

Van Riel & Feyli Advocaten lanceert de eerste vrouwelijke avatar juriste, Claire

Tot voor kort had de advocatuur in Nederland nog geen virtuele juriste. Claire, de eerste virtuele vrouwelijke juriste (werkneemster) van Van Riel & Feyli Advocaten, gaat hier verandering in brengen. Als eerste virtuele juriste gaat zij samen met mensen contracten tussen bijvoorbeeld een recruitment-, uitzend-, payrollonderneming en hun opdrachtgevers checken en in klare taal vertalen naar kansen en risico’s.  Op eenvoudige wijze en daar waar het de kern van de onderneming raakt. Ook gaat Claire met mensen kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Hendarin Feyli lid van de Raad van de Orde Breda Middelburg

op maandag, 27 maart 2017

Hendarin Feyli lid van de Raad van de Orde Breda Middelburg

Op 23 maart 2017 werd Hendarin Feyli gekozen als lid van de Raad van de Orde Breda Middelburg (Zeeland-West-Brabant).

In Nederland kennen wij 11 orden van advocaten, die allen vallen onder Nederlandse Orde van Advocaten. Elke (lokale) orde van advocaten staat onder leiding van een Raad van de Orde, voorgezeten door de Deken. De Raad van de Orde is het bestuur van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda Middelburg en bestaat uit 11 leden. De voorzitter van de Raad van de Orde wordt Deken genoemd. De leden van de Raad van de Orde hebben verschillende aandachtspunten (portefeuilles).

De Raad van de Orde heeft op hoofdlijnen de navolgende taken:

1. toezichthouden op de naleving van de regels die op advocaten van toepassing zijn. Dit zijn zowel de landelijke als de plaatselijke regels;

2. controleren of iemand aan alle voorwaarden voldoet om te worden beëdigd als advocaat;

3. informatie verstrekken aan en over de advocatuur.  

ABU(-cao) take care of it

op woensdag, 15 februari 2017

ABU(-cao) take care of it

De afgelopen maanden is veel geschreven over het arrest van het jaar 2016, Care4Care. Vol verwachting zat heel uitzendland te wachten op het oordeel van de Hoge Raad. Het arrest was vrij kort en duidelijk: allocatiefunctie is geen vereiste voor toepassing van artikel 7:690 BW. Voor de uitzendwerkgever in de zin van artikel 7:690 BW die geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt werd daarmee “de poort naar de hemel” of “de hel” opengezet. Is maar net hoe je het bekijkt, want geen allocatiefunctie vereist betekent linearecta ook dat de uitzendwerkgever onder de werkingssfeer van het StiPP pensioen valt. De uitzendwerkgever die geen allocatiefunctie vervult, kan door het Care4Care-arrest ook gebruik gaan maken van het in artikel 7:691 BW neergelegde verlichte ontslagregime bij uitzenden. Dat is op zich wel prettig. Tot zover is de uitkomst van het arrest geland bij menig uitzendwerkgever, maar wat betekent het Care4Care-arrest voor de (nieuwe) ABU-cao?

Stop, SNCU is niet altijd bevoegd om te controleren

op dinsdag, 07 februari 2017

Stop, SNCU is niet altijd bevoegd om te controleren

Tot voor kort stelde de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) zich op het standpunt dat als een uitzendonderneming eenmaal lid is van bijvoorbeeld de NBBU / ABU, maar tijdelijk een klus aanneemt, de NBBU-cao / ABU-cao ook in die situatie dan nog steeds van toepassing blijft en de SNCU dan bevoegd is om te controleren. Ook al is er geen sprake van uitzenden, maar van aanneming van werk. De kantonrechter te Roermond heeft hier recent duidelijkheid in verschaft. Van Riel & Feyli Advocaten schreef hierover een column op FlexNieuws!

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  
FaLang translation system by Faboba