Sander van Riel in Advocatie magazine over servicesclubs

op woensdag, 25 mei 2016

Sander van Riel in Advocatie magazine over servicesclubs

Eén van de partners van ons kantoor, Sander van Riel, is onlangs geïnterviewd door Advocatie magazine over zijn betrokkenheid bij Fifty-One Nederland. In het artikel in Advocatie magazine leest u alles over zijn visie over netwerk- en servicesclubs.

De plannen van Minister Asscher voor wat betreft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

op dinsdag, 17 mei 2016

 De plannen van Minister Asscher voor wat betreft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Op 21 april 2016 heeft Minister Asscher een aantal plannen gepresenteerd om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers wat draaglijker te maken. Wat zijn de plannen? Leer er meer over in onze blog voor Service Management.

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

op donderdag, 21 april 2016

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Minister Asscher heeft vandaag, 21 april 2016, zijn plannen voor de herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. De belangrijkste punten zijn:

Ondernemingen die hooggekwalificeerd personeel ter beschikking stellen opgelet

op donderdag, 21 april 2016

Ondernemingen die hooggekwalificeerd personeel ter beschikking stellen opgelet

In de flexbranche bestaat vaak onzekerheid over of een onderneming die hoog gekwalificeerd personeel ter beschikking stelt, kan worden aangemerkt als een uitzendonderneming in de zin van artikel 7:690 BW. Daarvoor is onder meer relevant of de derde die de opdracht aan de onderneming verstrekt toezicht houdt op en leiding geeft aan de ter beschikking gestelde werknemers. De beantwoording van deze vraag is veelal een feitelijke exercitie.

Wanneer is sprake van een uitzendovereenkomst?

op maandag, 18 april 2016

Wanneer is sprake van een uitzendovereenkomst?

Het uitgangspunt is dat wezen voor schijn gaat en aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden dient te worden beoordeeld of sprake is van een uitzendovereenkomst. De feitelijke situatie is hierbij heel belangrijk. Desalniettemin kan de contractuele vastlegging van bijvoorbeeld de opdrachtovereenkomst, de bepalingen uit de algemene voorwaarden en de arbeidsovereenkomst van invloed zijn op de beantwoording van de vraag of sprake is van een uitzendovereenkomst. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde op 12 april 2016 dat de bewoordingen in de arbeidsovereenkomst eveneens belangrijk zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een reguliere arbeidsovereenkomst of een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW.

Zijn werknemers uitzendkrachten in de zin van artikel 7:690 BW?

op woensdag, 13 april 2016

Zijn werknemers uitzendkrachten in de zin van artikel 7:690 BW?

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde recentelijk in een zaak tussen een werkgever en de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) dat werknemers zijn aan te merken als uitzendkrachten in de zin van artikel 7:690 BW en daarmee vallen onder de werkingssfeer van de ABU-cao.

Bestuurder van een buitenlandse vennootschap aansprakelijk in SNCU-zaak

op donderdag, 07 april 2016

Bestuurder van een buitenlandse vennootschap aansprakelijk in SNCU-zaak

Een bestuurder van een vennootschap heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap. Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt niet noodzakelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer de bestuurder de grenzen van het redelijke echter te buiten gaat, dan kan hij wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ook een bestuurder van een buitenlandse vennootschap kan aansprakelijk worden gesteld. Zo ook onlangs in een zaak tussen de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) en een bestuurder van een vennootschap.

Op Witte Donderdag herdenken wij ook de laatste dag van de avv-loze periode van de ABU-cao

op donderdag, 24 maart 2016

Op Witte Donderdag herdenken wij ook de laatste dag van de avv-loze periode van de ABU-cao

Op 24 maart 2016 is het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2016 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat met ingang van 25 maart 2016 tot en met 4 maart 2017 de meeste bepalingen uit de ABU-cao algemeen verbindend zijn verklaard.

Yellowstone International seminar 2016 about employment law and Assessment of Employment Relationships (Deregulation) Act

op vrijdag, 18 maart 2016

Yellowstone International seminar 2016 about employment law and Assessment of Employment Relationships (Deregulation) Act

The second Yellowstone International seminar 2016 at Hermitage Amsterdam with its English participants was a great succes again. Thanks to Yellowstone International and to all the participants for their interest.

Presentatie Van Riel & Feyli Advocaten over arbeidsrecht en Wet dba

op woensdag, 16 maart 2016

Presentatie Van Riel & Feyli Advocaten over arbeidsrecht en Wet dba

Op dinsdag 15 maart 2016 heeft Van Riel & Feyli Advocaten een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het seminar van Yellowstone International in de Hermitage te Amsterdam. De presentatie van Van Riel & Feyli Advocaten ging over interessante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba).

Van Riel & Feyli Advocaten over flexibele arbeid op RTL7

op maandag, 14 maart 2016

Van Riel & Feyli Advocaten over flexibele arbeid op RTL7

Op 13 maart 2016 was Van Riel & Feyli Advocaten te zien in de uitzending van Ondernemend Nederland op RTL7 over Specialisten in Nederland.

 

Interview in FlexNieuws

op donderdag, 10 maart 2016

Interview in FlexNieuws

Interview in FlexNieuws over onze visie op flex: "Flex is meer dan ooit het kloppend hart van het ondernemersklimaat in Nederland en de arbeidsmobiliteit in Europa. Maak flex het nieuwe vast, zowel in theorie als in de praktijk, vinden Van Riel & Feyli Advocaten". 

A clear signal that Europe does not accept fraud or abuse at the expense of posted workers or other forms of ‘social dumping'

op dinsdag, 08 maart 2016

A clear signal that Europe does not accept fraud or abuse at the expense of posted workers or other forms of ‘social dumping'

Vandaag is onze eerste column in een reeks van 4 op FlexNieuws verschenen over "Gedetacheerde buitenlandse werknemers in Nederland – nieuwe wetgeving". Zoals de Europese Commissie op 13 mei 2014 zei "A clear signal that Europe does not accept fraud or abuse at the expense of posted workers or other forms of ‘social dumping'”. Een onderwerp dat thans nog steeds actueel is en met de nieuwe wetgeving op komst veel gaat veranderen voor werknemers die tijdelijk in Nederland arbeid komen verrichten. Werkgevers doen er goed aan om zich goed voor te bereiden. Lees er meer over op FlexNieuws.

The employment road, doing business in The Netherlands

op dinsdag, 01 maart 2016

The employment road, doing business in The Netherlands

Today we have organized a workshop for an international trust company about "The employment road, doing business in The Netherlands". There will be more regulations regarding working in The Netherlands in the coming year.

Prikkels om het ziekteverzuim binnen een onderneming te beïnvloeden

op dinsdag, 23 februari 2016

Prikkels om het ziekteverzuim binnen een onderneming te beïnvloeden

Een van de partners van Van Riel & Feyli Advocaten, Hendarin Feyli, doet onder leiding van prof. mr. F.J.L. Pennings wetenschappelijk onderzoek naar de beïnvloeding van de rechtspositie van de werkgever en/of de werknemer door de wettelijke instrumenten aangaande ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door mee te werken aan een enquête, bepaalt u mede het resultaat van het onderzoek.

<<  1 2 3 4 5 [67 8  >>  
FaLang translation system by Faboba